Татарский переводчик Казахский переводчик

Ramil Qasımov.
 Слушать песни исполнителя и скачать онлайн

Ramil Qasımov

 • Ey əziz anam, Azərbaycan Sənə bağlıyam, Azərbaycan Ömrümün mənasısan, Azərbaycan Qardaşlıq dünyasısan, Azərbaycan Anamın anasısan, Azərbaycan Ömrümün mənasısan, Azərbaycan Qardaşlıq dünyasısan, Azərbaycan Anamın anasısan, Azərbaycan Baharlı yurdum, Azərbaycan Çinarlı yurdum, Azərbaycan Sənsən eşqim, zəfərim, Azərbaycan Çağlayan Kür, Xəzərim, Azərbaycan Günəşli al səhərim, Azərbaycan Sənsən eşqim, zəfərim, Azərbaycan Çağlayan Kür, Xəzərim, Azərbaycan Günəşli al səhərim, Azərbaycan Ey əziz anam, Azərbaycan Sənə bağlıyam, Azərbaycan Ömrümün mənasısan, Azərbaycan Qardaşlıq dünyasısan, Azərbaycan Anamın anasısan, Azərbaycan Ömrümün mənasısan, Azərbaycan Qardaşlıq dünyasısan, Azərbaycan Anamın anasısan, Azərbaycan Ey əziz anam, Azərbaycan!
 • 〈Bənd〉 Pənbeyi-daği-cinun içrə nihandır bədənim Diri olduqca libasım budur, ölsəm, kəfənim Pənbeyi-daği-cinun içrə nihandır bədənim Diri olduqca libasım budur, ölsəm, kəfənim Canı canan diləmiş, verməmək olmaz, ey dil Nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir, nə mənim Edəməm tərk, Füzuli, səri-kuyin yarın Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim! Edəməm tərk, Füzuli, səri-kuyin yarın Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim! Daş dələr ahım oxu, şəhdi-ləbin şövqindən Bülbüli-qəmzədəyəm, bağu-baharım sənsən Edəməm tərk, Füzuli, səri-kuyin yarın Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim! Edəməm tərk, Füzuli, səri-kuyin yarın Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim! Vətənimdir...
 • 〈Giriş〉 Yaşa, yaşa, Azərbaycan! Ana yurdum – Azərbaycan 〈Bənd 1〉 Xəzər dalğa-dalğa könlümü çalan Külək qucaqlayar çiyinlərimi Təbəssüm saçılan hər üzdə nur var Təbəssüm saçılan hər üzdə nur var Quşların səsiylə açar dan yeri 〈Nəqərat〉 Yaşa, Azərbaycan! Yaşa, Azərbaycan! Sənə baş əyirəm Yaşa, Azərbaycan Gözəl Azərbaycan Gözəl Azərbaycan Yaşa, daim yaşa Yaşa, Azərbaycan! 〈Bənd 2〉 Bir ocaq başında qızınır hamı Bu, sevgi, məhəbbət, sülh diyarıdır Haqqı, mərhəməti, dini, inamı Haqqı, mərhəməti, dini, inamı Üzümüz, qolumuz sənə sarıdır 〈Nəqərat〉 Yaşa, Azərbaycan! Yaşa, Azərbaycan! Sənə baş əyirəm Yaşa, Azərbaycan Gözəl Azərbaycan Gözəl Azərbaycan Yaşa, daim yaşa Yaşa, Azərbaycan!
 • Ah, mən gündən-günə bu gözəlləşən İşıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən Dostdan, aşinadan necə əl çəkim? Dönmə bir şəbnəmə yaz səhərində Könül, günəş kimi parla yerində Göylərin lacivərd ətəklərində Gedən bu qovğadan necə əl çəkim? Qarşımda dalğalı dərin bir ümman Ümmanı sarsıdır bir acı tufan Bəyaz köpükləri bir çiçək yapan Şairdən, xülyadan necə əl çəkim? Ulduzlar fikrimin çıraqbanıdır Bulud xəyalımın karıvanıdır Səma ki, hissimin aşiyanıdır Böylə bir səmadan necə əl çəkim?
 • 〈Bənd〉 Sən eşqə layiq sevimli yazı Sevginlə ölməyə divanlar yazım Qəlbin lövhəsində Yazmışam Rəna Sənsən şeirimdəki O dərin məna Ey dostluq mülkünün xəzinədarı Səninlə gül açar ömrün baharı Sevgin həyatıma verəcək sinə Onunçün bəslərəm sənə məhəbbət Dərindən bəslərəm Sənə məhəbbət Ay gözəl yar Nazlı dildar Nazənin dilbər Saçları ənbər Çöhrəndən doğulmuş Ulduzlar, aylar Sənindir bəstələr Səni haraylar Əzəl gündən bu aşiqin Camalında gözü vardır Gülüstanlar xəzan olsa Sənin hüsnün bir bahardır Nazlı sənəm, gözəl pəri Gül camalın bir bahardır Səni sevən bəxtiyardır Səni sevən bəxtiyardır Sən gözəllər arasında əfsanəvi Bir mələksən Gözəlliyin bağçasında Tazə açan bir çiçəksən Könüllərdə xoş diləksən Könüllərdə xoş diləksən Könüllərdə Xoş diləksən
 • 〈Bənd 1〉 Biz bu ellərin dağdan mətin, mərd oğluyuq Hər igidimiz Babək, Nəbi, Koroğludur Bu yollarımız – sevinc dolu həyat yolu Salamat qal, əziz ana, Aydan, Gündən təmiz ana 〈Nəqərat〉 Biz gedirik bu vətəni qoruyaq Bizimkidir doğma, əziz Qarabağ Arzumuz bu, məqsədimiz xoş həyat Salamat qal, ana, salamat 〈Bənd 2〉 Hər məqsədimiz yer üzünün səadəti Qoy birlik olsun, bu ellərin ilk qisməti Bu yollarımız – zəfər dolu mərdlik yolu Salamat qal, əziz ana, Aydan, Gündən təmiz ana 〈Nəqərat〉 Biz gedirik bu vətəni qoruyaq Bizimkidir doğma, əziz Qarabağ Arzumuz bu, məqsədimiz xoş həyat Salamat qal, ana, salamat! 〈Bənd 3〉 Ey əziz ana, sən qalma məndən nigaran Bu şanlı gediş nə ayrılıqdır, nə hicran Bu yollarımız – zəfər dolu mərdlik yolu Salamat qal, əziz ana, Aydan, Gündən təmiz ana 〈Nəqərat〉 Biz gedirik bu vətəni qoruyaq Bizimkidir doğma, əziz Qarabağ Arzumuz bu, məqsədimiz xoş həyat Salamat qal, ana, salamat! Biz gedirik bu vətəni qoruyaq Bizimkidir doğma, əziz Qarabağ Arzumuz bu, məqsədimiz xoş həyat Salamat qal, ana, salamat! Salamat... Salamat... Salamat...
 • 〈Bənd〉 Hüsnün gözəl ayətlərin, ey sevgili canan Olmuş bütün aləm də sənin şəninə sayan Gəl eylə nəvaziş, gəl eylə nəvaziş Mənə ver busə ləbindən Çünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan Çünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan Sordum ki, "könül hardadır?" aldım bu cavabı "Heç sorma, tapılmaz, onu axtarsa da insan" “Rəhm eylə” dedim gəl “Rəhm eylə” dedim, sel kimi göz yaşımı tökdüm Gəl qanım ilə oynama, ey afəti-dövran İnsafın əgər var İnsafın əgər var isə, söylə, bu Nizami Sənlə necə rəftar eyləsin, ey mahi-taban? Sənlə necə rəftar eyləsin, ey mahi-taban? Sevgili canan
 • 〈Bənd 1〉 Biz bu ellərin dağdan mətin, mərd oğluyuq Hər igidimiz Babək, Nəbi, Koroğludur Bu yollarımız – sevinc dolu həyat yolu Salamat qal, əziz ana, Aydan, Gündən təmiz ana 〈Nəqərat〉 Biz gedirik bu vətəni qoruyaq Bizimkidir doğma, əziz Qarabağ Arzumuz bu, məqsədimiz xoş həyat Salamat qal, ana, salamat 〈Bənd 2〉 Hər məqsədimiz yer üzünün səadəti Qoy birlik olsun, bu ellərin ilk qisməti Bu yollarımız – zəfər dolu mərdlik yolu Salamat qal, əziz ana, Aydan, Gündən təmiz ana 〈Nəqərat〉 Biz gedirik bu vətəni qoruyaq Bizimkidir doğma, əziz Qarabağ Arzumuz bu, məqsədimiz xoş həyat Salamat qal, ana, salamat! 〈Bənd 3〉 Ey əziz ana, sən qalma məndən nigaran Bu şanlı gediş nə ayrılıqdır, nə hicran Bu yollarımız – zəfər dolu mərdlik yolu Salamat qal, əziz ana, Aydan, Gündən təmiz ana 〈Nəqərat〉 Biz gedirik bu vətəni qoruyaq Bizimkidir doğma, əziz Qarabağ Arzumuz bu, məqsədimiz xoş həyat Salamat qal, ana, salamat! Biz gedirik bu vətəni qoruyaq Bizimkidir doğma, əziz Qarabağ Arzumuz bu, məqsədimiz xoş həyat Salamat qal, ana, salamat! Salamat... Salamat... Salamat...
 • 〈Bənd〉 Ulu xalqım, mübarəkdir qələbən Dağıldı zirvələrindən bu duman, bu çən Sevincindən göz yaşına bürünən Qərib qalmış ocaqların isindi Azərbaycan, bu qələbə sənindir! Azərbaycan, bu qələbə sənindir! Qarabağın şikəstəsi həzindir Doğma yurdum gül-çiçəyə bəzəndi Vətən oğlu, bu qələbə sənindir Xankəndinin qalaları qədimdir Qarabağın şikəstəsi həzindir 〈Nəqərat〉 Tarixinə tarix yazan Zəfərlərə zəfər qatan Öz xalqıyla haqqa çatan sərkərdə Tarixinə tarix yazan Zəfərlərə zəfər qatan Öz xalqıyla haqqa çatan sərkərdə Xoş xəbərsən hər şəhərə, hər kəndə Tarixinə tarix yazan Zəfərlərə zəfər qatan Öz xalqıyla haqqa çatan sərkərdə Tarixinə tarix yazan Zəfərlərə zəfər qatan Öz xalqıyla haqqa çatan sərkərdə 〈Keçid〉 İlhamından güc alan Bir yumruqsan, ey xalqım Odlar yurdu vətənim! Şanlı Azərbaycanım! İlhamından güc alan Bir yumruqsan, ey xalqım Odlar yurdu vətənim! Şanlı Azərbaycanım! 〈Nəqərat〉 Tarixinə tarix yazan Zəfərlərə zəfər qatan Öz xalqıyla haqqa çatan sərkərdə Xoş xəbərsən hər şəhərə, hər kəndə Öz xalqıyla haqqa çatan sərkərdə
 • [Bənd] Ney kimi, hər dəm ki, bəzmi-vəslini yad eylərəm Ta nəfəs vardır quru cismimdə, fəryad eylərəm Ruzi-hicrandır sevin, ey mürği-rühim ki, bu gün Ruzi-hicrandır sevin, ey mürği-rühim ki, bu gün Bu qəfəsdən mən səni əlbəttə azad eylərəm Bu qəfəsdən mən səni əlbəttə azad eylərəm Qan yaşım qılmaz vəfa, giryan gözlü israfına Qan yaşım qılmaz vəfa, giryan gözlü israfına Bunca kim, hərdəm ciyər qanında imdad eylərəm Bilmişəm bulman visalın, leyk bir ümid ilə Gah-gah öz xatiri-nəşadımı şad eylərəm Lövhi-aləmdən yolum əşk ilə Məcnun adını Ey Füzuli, mən dəxi aləmdə bir ad eylərəm
 • 〈Bənd〉 Hər çiçəyin öz ətri, hər gülün öz rəngi var Hər qəlbin öz istəyi, öz sözü, ahəngi var Hər insan öz ömrünə dost seçir, həmdəm seçir Mənimsə ürəyimdən qəmli bir nisgil keçir Yadıma sən düşürsən... Göydə bulud dolaşır, axşam düşür, yel əsir Heç bilmirəm nə üçün könlüm tələsir Qulaqlarım səsdədir, gözüm yenə yoldadır Gələn hər addım səsi məni aldadır Qəlbimdəki intizar, qəlbimdəki intizar Nədir, düşünürəm mən, nədir, düşünürəm mən Yadıma sən düşürsən... Təklik üz verir mənə, çıxıram otağımdan Sevgililər küçədə deyib-gülür mehriban Onları belə xoşbəxt, belə məsud görəndə Duyğular ürəyimdə, çırpınır bu sinəmdə Yadıma sən düşürsən... Yadıma sən düşürsən...
 • [Bənd] Nədir sənin dərdin, bu nə ahü-zarıdır? Nədir sənin fikrin, belə tarimarıdır? Утанма, gəl söylə, belə dərdini mənə Утанма, gəl söylə, belə dərdini mənə Bu dünyada yoxdur belə dərdi bidəva Bu dünyada yoxdur belə dərdi bidəva Davasın al dərdin, belə g örgilən səfa Davasın al dərdin, belə görgilən səfa Nalədəndir ney kimi avazeyi-eşqim bülənd Nalə tərkin qılmazam ney tək kəsilsəm bənd-bənd Nalə tərkin qılmazam ney tək kəsilsəm bənd-bənd Dərdmənd, dərdmənd, dərdmənd Dərdmənd, dərdmənd, dərdm ənd Qıl mədəd, ey bəxt yoxsa kami-dil mümkün deyil Böylə kim, ol dilruba bidərddir, mən dərdmənd Böylə kim, ol dilrüba bidərddir, mən dərdmənd Məni saldı olmaz dərdə, arşın Mal alan Məni saldı olmaz dərdə, arşın Mal alan Qalmadı heç taqət məndə, yanaram Qalmadı heç taqət məndə, y анарам Gecə-gündüz fikrim-zikrim, arşın mal alan Gecə-gündüz fikrim-zikrim, arşın malan Ola bilməz özgə fikrim, yanaram Ola bilməz özgə fikrim, yanaram Yanaram...
 • 〈Bənd〉 Nazlı yarım vəslə çatdı Keçdi hicran günləri Nazlı yarım vəslə çatdı Keçdi hicran günləri, hey Aşiqəm mən, kuyi-dilbər Vəsli canan istərəm Vəsli canan dərdi hicran Vəsli canan dərdi hicran Zülfü reyhan, qəlbi viran Dil pərişan günləri Bir qanadsız bülbüləm mən Dərdə düşmüş sünbüləm Bir qanadsız bülbüləm mən Dərdə düşmüş sünbüləm, hey Aşiqəm mən, kuyi-dilbər Vəsli canan istərəm Vəsli canan dərdi hicran Vəsli canan dərdi hicran Zülfü reyhan, qəlbi viran Dil pərişan günləri
 • [Bənd] Ulu xalqım, mübarəkdir qələbən Dağıldı zirvələrindən bu duman, bu çən Sevincindən göz yaşına bürünən Qərib qalmış ocaqların isindi Azərbaycan, bu qələb ə сəниндир! Azərbaycan, bu qələbə sənindir! Qarabağın şikəstəsi həzindir Doğma yurdum gül-çiçəyə bəzəndi Vətən oğlu, bu qələbə sənindir Xankəndinin qalaları qədimdir Qarabağın şikəstəsi həzindir [ Nəqərat] Tarixinə tarix yazan Zəfərlərə zəfər qatan Öz xalqıyla haqqa çatan sərkərdə Tarixinə tarix yazan Zəfərlərə zəfər qatan Öz xalqıyla haqqa çatan sərkərdə Xoş xəbərsən hər şəhərə , hər kəndə Tarixinə tarix yazan Zəfərlərə zəfər qatan Öz xalqıyla haqqa çatan sərkərdə Tarixinə tarix yazan Zəfərlərə zəfər qatan Öz xalqıyla haqqa çatan sərkərdə [Keçid] İlhamından güc alan Bir yumruqsan, ey xalqım Odlar yurdu vətənim! Шанлы Азербайджаным! İlhamından güc alan Bir yumruqsan, ey xalqım Odlar yurdu vətənim! Шанлы Азербайджаным! [Nəqərat] Tarixinə tarix yazan Zəfərlərə zəfər qatan Öz xalqıyla haqqa çatan sərkərdə Xoş xəbərsən hər şəhərə, hər kəndə Öz xalqıyla haqq çatan sərkərdə
 • [Bənd 1] Sən gəldin, payızım O sarı yarpaqlar düşüb, üşüyüb Gecələr kainat düşünür Səhəri nə rəngə boyasın Sən gəldin, payızım Qəlbimdə külək əsdi Qəlbimdən yarpaq düşür [Nəqərat] Baharım olub mənim Bir gözəl səhər çağı Qəlbimdə eşqin dağı Çöllərdən güllər üzə-üzə Yollardan çələng düzə-düzə Yenə də gələcək baharı Bax, düşüb yarpaqlar Ömrümün gülləri kimi Tökülür, saralıb budaqda ölür Günəşin üzü dönür [Bənd 2] Sən gəldin, payızım Qəlbimdə külək əsdi Qəlbimdən yarpaq düşür [Nəqərat] Baharım olub mənim Bir gözəl səhər çağı Qəlbimdə eşqin dağı Çöllərdən güllər üzə-üzə Yollardan çələng düzə-düzə Yenə də gələcək baharı Yenə də gələcək baharı [Çıxış] Sən gəldin...
 • 〈Bənd〉 Gülüş doğru deyir, məhv oldun, Balaş Hamı atdı səni, yıxıldın, Balaş Uydum o dilbərə, uydum afətə Saldım öz ömrümü bu fəlakətə Ah, nələr çəkmədi bəlalı başım İndi sellər kimi axır göz yaşım Axır göz yaşım... Bu açan güllər, ötən bülbüllər Yar olmaz könlümə Batmışam min qəmə Bu aləm gülür mənə Bu açan güllər, ötən bülbüllər Yar olmaz könlümə Batmışam min qəmə Bu aləm gülür mənə Lənət o bağçalara, bu bahara Bunlara hara, mən hara? Artıq məhv oldu həyatım mənim Söndü taleyim, bəxtim mənim Sənsən son ümidim, inan, Sevil Söylə, hardasan, hardasan, Sevil? Hardasan, Sevil? Hardasan, Sevil? Gəl, gəl, gəl, Sevil Sevil...
 • 〈Bənd〉 Çünki oldun dəyirmançı Çağır gəlsin dən, Koroğlu Balam, ey... Səni gördüm, aşiq oldum Dərdə saldın canımı Ala gözlər dadlı sözlər Qara qaşlar, işvə, nazlar Can alan yar, tökdün nahət qanımı Gözəlim, gəl halımı sor, rəhm eylə Nazlı yarım, gülzarım, iftixarım, gəl Nədir əmrin, tacıdarım, sərvərim? Gecə-gündüz ayrılıqdan yandım hicran oduna Səni görcək, nazlı yarım, gedər əldən ixtiyarım Səni görcək, nazlı yarım, gülzarım, nazlı dilbərim, hey Gərək aşiq yar yolunda qalmasın can dərdinə Ala gözlər dadlı sözlər Qara qaşlar, işvə, nazlar Can alan yar, tökdün nahət qanımı Gözəlim, gəl halımı sor, rəhm eylə Nazlı yarım, gülzarım, iftixarım, gəl Nədir əmrin, tacıdarım, sərvərim? Gecə-gündüz, hey... Gecə-gündüz ayrılıqdan yandım hicran oduna Gecə-gündüz ayrılıqdan yandım hicran oduna Səni görcək, nazlı yarım, gedər əldən ixtiyarım Səni görcək, nazlı yarım, gülzarım, nazlı dilbərim, gəl, hey... Gərək aşiq yar yolunda qalmasın can dərdinə Ala gözlər dadlı sözlər sözlər Qara qaşlar, işvə, nazlar Can alan yar, tökdün nahət qanımı Nədir əmrin tacı darım dilbərim Nazlı yarım, gülzarım, iftixarım, gəl Nədir əmrin, tacıdarım, dilbərim?
 • 〈Bənd 1〉 Uyu, uyuduğun torpaq sənindir Uyu, vətən adlı çıraq sənindir Ucalan üçrəngli bayraq sənindir Vətən üçün candan keçən şəhidim Uyu, uyuduğun torpaq sənindir Uyu, vətən adlı çıraq sənindir Ucalan üçrəngli bayraq sənindir Vətən üçün candan keçən şəhidim 〈Nəqərat〉 Sən gələn nəslimin ölməz örnəyi Azəri ananın qanlı örpəyi Müstəqil yurdumun sütun dirəyi Vətən üçün candan keçən şəhidim 〈Nəqərat〉 Ey şəhidim, ey igidim, ey nərim Ey sinəsi polad kimi səngərim Axır sözüm, inam yerim, and yerim Vətən üçün candan keçən şəhidim 〈Keçid〉 Azadlıq deyərək sən azad oldun Azadlıq uğrunda sən şəhid oldun Baş əyir ruhuna xalqın, millətin Vətən üçün Vətən üçün candan keçən şəhidim 〈Nəqərat〉 Ey şəhidim, ey igidim, ey nərim Ey sinəsi polad kimi səngərim Axır sözüm, inam yerim, and yerim Vətən üçün candan keçən şəhidim 〈Çıxış〉 Uyu... Uyuduğun torpaq sənindir Uyu... Vətən adlı çıraq sənindir Ucalan üçrəngli bayraq sənindir Vətən üçün Vətən üçün candan keçən şəhidim
 • 〈Bənd〉 Gör nə günlərə qaldın Öz cəzandır, çək, Balaş Hamının üzü döndü Axır qaldın tək, Balaş İndi neyləyim mən? Ah, Sevil görən hardadır? O bu evdən gedər Görən nə haldadır? Gör nə günlərə qaldın Öz cəzandır, çək, Balaş Hamının üzü döndü Axır qaldın tək, Balaş Vermərəm könlümü bir dilbərə bundan sonra Olmaram mail o siminbərə bundan sonra Bax, dilbər, bərbad etdin Həyatımı, həyatımı Neçin uydun? Düçar oldun bu afətə? Özüm öz könlümü saldım zillətə Saldım öz ömrümü bu fəlakətə Aldandım dilbərə, uydum dilbərə Saldım öz ömrümü bu fəlakətə Bu fəlakətə... Neçin gəldin? Düçar oldun bu afətə? Neçin gəldin? Düçar oldun bu afətə?
 • 〈Bənd〉 Oxşamaz ruhumu Reyhanlı yoxuşlar, dərələr Mənə verməz Yeni bir nəşə gözəl mənzərələr Məni güldürmədi, güldürmədi, güldürmədi Bir an bu təbiət, bu fəza Günəşin nuru da, nuru da Gündə bir ox sancdı bizim arzumuza Nə ayın çöhrəsi qəmli gecələr güldü Bizim ölkəmizə... Nə həyatın üzü göstərdi əməl Kəndi səhəri nə açır qəlbimə bir səhər Kəndi səhəri nə gözün baxdı yaşıl Dağların axşamlarına Mənim hər bir əməlim Hər bir ümidim Hər bir, hər bir Hər bir ümidim mənim sabaha O səhər təntənə, dəbdəbələrdən daha şən Daha şən, o səhər dəbdəbələrdən daha şən O parlaq günəşin zövqünü sürməkdə ikən yorulmadım Məni sarsıtmadı ağır təhləkə Yaşaram, yaşaram bir uca məqsədlə mən Bir uca məqsədlə mən Yaşaram bir uca məqsədlə mən Yaxındır o zaman